top
    ObediÉncies
-
  MIGUEL MOREY
-
   
   

Obediències
-
Tot i que obeir sempre ha significat complir amb la voluntat de qui mana, no sempre ha tingut el mateix sentit, aquest compliment.  La consigna que diu "obeeix" no fou entesa de la mateixa manera en la  tradició greco-llatina que en l'orbe judeo-cristiana, no va significar el mateix en les societats despòtiques que en les disciplinàries.  En la societat de control que ens és contemporània, la consigna sembla  poder traduir-se per una ordre extraordinàriament simple: compra – compra experiències…
-
Biografia
-
Catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona, traductor de G. Colli, G. Deleuze o M. Foucault entre d'altres, i assagista  (premi Anagrama, el 1994, amb Deseo de ser piel roja).  Última publicació: Pequeñas doctrinas de la soledad, 2007.
-

 
       
   
   

Obediencias
-
Aunque obedecer siempre ha significado cumplir con la voluntad de quien manda, no siempre ha sido el mismo el sentido de este cumplimiento.  La consigna que dice obedece no fue entendida del mismo modo en la tradición greco-latina que en el orbe judeo-cristiano, no significó lo mismo en las sociedades despóticas que en las disciplinarias.  En la sociedad de control que nos es contemporánea la consigna parece poder traducirse por una orden extraordinariamente simple: compra – compra experiencias…
-
Biografia
-
Miguel Morey, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, traductor de G. Colli, G. Deleuze o M. Foucault entre otros, y ensayista (premio Anagrama, en 1994, con Deseo de ser piel roja).  Última publicación, Pequeñas doctrinas de la soledad, 2007.
-

 
       
   
    logos
cccb sonoscop Orquestra del Caos
       
   
Top   Sonoscop 2009
-