top
    De la obediÉncia al control
  ALICIA GARCÍA RUIZ
-
   
   

"De la obediència al control:
la gestió de la por a la ciutat"

-
Basant-se en les idees de Michel Foucault, Gilles Deleuze va visualitzar agudament un procés social del qual tenim cada cop més evidències en la nostra vida quotidiana: va advertir que les societats de control sustituirien lenta i irreversiblement a les formes de dominació del passat, basades en la disciplina. A diferència de les precedents, les societats de control s'assenten sobre un principi tan simple com efectiu: els subjectes poden participar en les seves pròpies formes de dominació de manera consentida, donant-se a si mateixos raons convincents per fer-ho. Com ha dit Slavoj Zizek, en aquestes condicions d'aparent llibertat és possible que dir “totalitarisme liberal” no sigui un oxímoron. El control i la seguretat, termes cada vegada més presents en les descripcions de la vida urbana, estan transformant-se en els dos pols d'un mateix continu de dinàmiques socials; dinàmiques sustentades en la por i exercides en dos direccions: la por als altres i la por a un mateix.
-
Alicia García Ruiz
-
Alicia García Ruiz (1974) és PhD per la Johns Hopkins University, Doctora en Ciències Polítiques i Sociologia i ultima una tesi doctoral en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Els seus interessos se centren en la filosofia contemporània i en la teoria social, amb atenció a diverses manifestacions de la cultura contemporània com a vies d'expressió d'allò polític. Actualment investiga una aproximació a les filosofies sobre la comunitat i els seus debats contemporanis. És autora de diversos articles en revistes especialitzades de Filosofia i Pensament Crític, traductora de diferents llibres de pensament, el darrer dels quals ha estat Comunidad, inmunidad y biopolítica de Roberto Esposito (Barcelona: Herder, 2008), així com a responsable de l'edició crítica, notes i introducció del volum de Raymond Williams Historia y cultura común (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008).
-

 
       
   
   

"De la obediencia al control:
la gestión del  miedo en la ciudad"

-
Basándose en las ideas de Michel Foucault, Gilles Deleuze visualizó agudamente un proceso social del que tenemos cada vez más evidencias en nuestra vida cotidiana:  advirtió que las sociedades de control sustituirían lenta e irreversiblemente a las formas de dominación del pasado, basadas en la disciplina. A diferencia de sus precedesoras, las sociedades de control se asientan sobre un principio tan simple como efectivo: los sujetos pueden participar en sus propias formas de dominación de manera consentida,  dándose a sí mismos razones convincentes para hacerlo. Como ha dicho Slavoj Zizek, en estas condiciones de aparente libertad es posible que decir “totalitarismo liberal” no sea un oxímoron. El control y la seguridad, términos cada vez más presentes en las descripciones de la vida urbana, están transformándose en los dos polos de un mismo continuo de dinámicas sociales; dinámicas sustentadas en el miedo y ejercidas en dos direcciones: el miedo a los otros y el miedo a uno mismo.
-
Alicia García Ruiz
-
Alicia García Ruiz (1974) Es PhD por Johns Hopkins University, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología y ultima una tesis doctoral en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Sus intereses se centran en la filosofía contemporánea y en la teoría social, con atención a diversas manifestaciones de la cultura contemporánea como vías de expresión de lo político. Actualmente investiga una aproximación a las filosofías sobre la comunidad y sus debates contemporáneos. Es autora de diversos artículos en revistas especializadas de Filosofía y Pensamiento Crítico, traductora de varios libros de pensamiento, el último de los cuales ha sido Comunidad, inmunidad y biopolítica de Roberto Esposito (Barcelona: Herder, 2008), así como responsable de la edición crítica, notas e introducción del volumen de Raymond Williams Historia y cultura común (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008).
-

 
       
   
    logos
cccb sonoscop Orquestra del Caos
       
   
Top   Sonoscop 2009
-