top
    Afonies
-
  JORGE LARROSA
-
   
   

Afonies
-
Es pretén pensar la "banda sonora" de les institucions contemporànies d'educació, quines són les "veus" que es fan escoltan, preguntant-se, sobretot, qui parla (si és que hi ha algú que parla) i qui escolta (si és que hi ha algú que escolta).
-
Biografia
-
Professor de Filosofia de l'Educació a la Universitat de Barcelona. Entre les seves obres destaquen La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación (Laertes 1996, 3ª edició revisada i augmentada a F.C.E. 2003), Pedagogía Profana. Ensayos sobre lenguaje, subjetividad y educación (Novedades Educativas 2000), Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel (Laertes 2003).
-

 
       
   
   

Afonías
-
Pretende pensar la "banda sonora" de las instituciones contemporáneas de educación, cuáles son las "voces" que se dan a escuchar, preguntándose, sobre todo, quién habla (si es que hay alguien que habla) y quién escucha (si hay alguien que escucha).
-
Biografia
-
Jorge Larrosa es profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona. Entre sus obras destacan La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación (Laertes 1996, 3ª edición revisada y aumentada en F.C.E. 2003), Pedagogía Profana. Ensayos sobre lenguaje, subjetividad y educación (Novedades Educativas 2000), Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel (Laertes 2003).
-

 
       
   
    logos
cccb sonoscop Orquestra del Caos
       
   
Top   Sonoscop 2009
-