Sordeses.
Convocatòria de peces sonores entorn a les sordeses que ens aguaiten

Hi ha molts tipus de sordesa però les que volem referir-nos en aquest Festival d’Art Sonor són aquelles amb prou feina perceptibles que van minant la nostra escolta. Ens agrada escoltar els sorolls i treballar amb ells, però sabem també que aquests sorolls sovint inoculen una mena de sordesa mental.
Volem escoltar amb tot el nostre cos i, per això, us convidem a reflexionar i a realitzar peces sonores que es refereixin a l’excés de verborrea, imatges i sons que, sota la cobertura de l’anomenada informació, inunden les nostres oïdes; al rumor constant i repetitiu que les consignes polítiques pretenen gravar en les nostres ments i els nostres comportaments; als estranys sons que generen les grans concentracions de poder; a la manera com, contínuament, se’ns insta a considerar-nos clients, consumidors i no ciutadans... a tot aquest soroll que ens deixa sense sons propis. Por això volem preguntar-nos què és realment allò que podem escoltar; quins mecanismes operen aquesta gran sordesa mental i social que patim i, sobretot, interrogar les nostres/vostres creacions en tant que dispositius d’una escolta que s’alça contra totes aquestes sordeses que habiten el nostre temps.REQUISITOS


Todas las obras recibidas serán aceptadas siempre que cumplan las
siguientes condiciones:

1. Las piezas NO deben tener una duración de más de diez (10) minutos

2. Los trabajos deberán estar en formato WAV o AIFF a 44.1 khz y 16 bits

3.
Se debe adjuntar la siguiente documentación:
3.1. Comentarios acerca de la pieza
3.2. Biografía artística del autor
3.3. Documento firmado por el autor manifestando autorización o desautoriazación explícita para la difusión de su pieza través de Internet
3.4. Documento firmado por el autor manifestando su conformidad para que la pieza forme parte del archivo de arte sonoro de Sonoscop

4. Los trabajos con la documentación tienen que llegar en soporte CD/DVD antes del 15 de Febrero de 2008 a:

caos/ZEPPELIN/convocatoria
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C/Montalegre, 5
Barcelona 08001
España

Más información en caos@sonoscop.net